Sakkos of Metropolitan Alexei, 1364, Byzantine fabric

Leave a Comment